University of Bonn

Regina-Pacis-Weg 3
53113 Bonn

uni-bonn.de

Landwirtschaftliche Fakultät

Meckenheimer Allee 174
D-53115 Bonn

lwf.uni-bonn.de

Zur Studienberatung

BACHELORstudiengänge

Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften

Zum Studiengang

MASTERstudiengänge

Humanernährung

Zum Studiengang

Lehramt Berufskolleg
Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaft

Zum Studiengang

Agricultural and Food Economics (AFECO)

Zum Studiengang